Java

148 kn

Java je objektno orijentirani programski jezik posebno prilagođen za primjenu na Internetu.

Preuzimanje

(1) Tečaj je namijenjen za sve verzije WINDOWS-a
(2) Mogućnost istovremenog korištenja na dva računala
Kategorije: ,

Opis

 

Java je objektno orijentirani programski jezik posebno prilagođen za primjenu na Internetu. Ovaj tečaj će vas upoznati s osnovnim tehnikama programiranja u Javi kao što su kreiranje apleta,

njegovo uključivanje, HTML kod i pokretanje. Od naprednih tehnika obuhvaćene su upotreba Java Bean-ova, Debugger-a i kreiranje arhiva.


 

 

Tečaj obuhvaća sledeće teme

 

Šta je Java?
Početci Jave, Popularnost Jave, Apleti u aplikacijama, Alat za razvijanje Jave JDK, Kako videti Javu, Prikazivanje apleta

Osnove Jave
Java jezik, Atributi i ponašanja, Nasleđivanje Podklase, Biblioteka Java klasa

Aplikacije: pisanje Java koda
Kompajliranje aplikacije, Još o kompajliranju, Main metoda, Kompajliranje programa

Osnovi Java apleta
Java u Web Browser-ima, Osnovne operacije apleta, Metode izvršavanja, Naredba Void, Metoda drawString, Izvorni kod apleta, Kompajliranje koda, HTML aplet tag, Prikazivanje apleta

Životni ciklus apleta
Download-ovanje JDK, Izmene Autoexec.bat fajla, Prikazivanje apleta, Kreiranje apleta, Akcije

Konstruisanje apleta
Konstruisanje apleta, Uvoženje Java API paketa, Overriding funkcije, Razumevanje simbola, Kako rade Java Beans? FOR petlja, Kompajliranje izvornog koda

Multiaktivni apleti
Korišćenje Jave za skrolovanje, Dodavanje boje pozadine, Try-Catch iskazi, Paint metoda, Ispitivanje akcija, Ispitivanje Run metode, Stop metoda, Action Performed metoda, Izvršavanje u Appletviewer-u, Izvršavanje u Navigator-u

Java Debugger
O greškama, Programi za otklanjanje grešaka, Mogućnosti JDB-a, Korišćenje Java Debugger-a, Javin kod za kalkulaciju, Init funkcija, Otvaranje Java Debugger-a, Debug Batch – korišćenje, Debug komande, Učitavanje grupa akcija, Pronalaženje klasa, Pronalaženje informacija

Java Archive fajlovi
JAR JDK i BDK Arhive, Kada koristiti arhivu?, Korišćenje JAR alata, Kreiranje novog JARA-a, Postavljanje fajla u JAR, Izlistavanje fajlova u JAR-u, Vraćanje fajlova iz arhive, Višestruko vraćanje fajlova, Ispitivanje Manifesta, Korišćenje arhivskog fajla, Testiranje arhive

Korišćenje Java Beans-a
Kako rade Java Beans? Korišćenje Bean-ova u apletima, Korišćenje Bean Box-a, Menjanje Bean događaja, Bean Event Target, Definisanje novog događaja, Čuvanje Bean-ova

Kreiranje jednostavnog Bean-a
Prikazivanje JavaBean koda, Dodavanje serijskog interfejsa, Dodavanje Bean-a Manifestu, Korišćenje izmenjenih manifesta, Postavljanje Bean-a u arhivu, Korišćenje Bean-a, Pravljenje apleta, Korišćenje Appletviewer-a, Definisanje metoda kao atributa, Get i Set metoda, Bean atributi, Editovanje atributa, Editovanje Labele

Upute za instalaciju

 

Odabrani tečaj možete direktno preuzeti preko stranice sa opisom. Po završenom preuzimanju potrebno je pokrenuti instalacijski program koji će postaviti sve potrebne parametre i kreirati neophodne prečice. Ova verzija sadrži kompletan materijal neophodan za samostalno savladavanje izabranog tečaja. Tečaj možete pokrenuti jednostavnim odabirom odgovarajuće opcije iz Start menija ili prečice s radne površine. Nakon toga će se na ekranu pojaviti program koji omogućuje jednostavan izbor željene lekcije i ostalih elemenata koji čine sam tečaj.

Tečaj možete koristiti u dva režima: demonstracijskom (demo) i normalnom režimu. Upotreba tečaja u normalnom, radnom režimu podrazumijeva prethodnu aktivaciju koju možete pokrenuti odabirom opcije Aktivacija iz uvodnog okvira. Za uspješnu aktivaciju potrebno je dobiti potvrdu od našeg administratora. Po uspješno završenoj aktivaciji tečaj će biti raspoloživ u punom radnom režimu.

100% Povrat novca

Tečaj možete besplatno isprobati u DEMO režimu. Ukoliko ne izvršite aktivaciju u roku od 30 dana, rado ćemo Vam vratiti novac!

Call Now ButtonPozovite odmah
HRK
EUR