Trgovina

Home Računalni tečajevi ECDL Relacijske baze podataka

Relacijske baze podataka

148 kn

Ovaj tečaj će vas upoznati s prednostima koje nudi Microsoft Access.

Preuzimanje

(1) Tečaj je namijenjen za sve verzije WINDOWS-a
(2) Mogućnost istovremenog korištenja na dva računala
Kategorije: ,

Opis

 

Ovaj tečaj će vas upoznati s prednostima koje nudi Microsoft Access. Neke od lekcija koje su sadržane u ovom tečaju su: planiranje i dizajniranje baze podataka, rad s tabelama i formularima.

Osim toga lekcije obuhvaćaju i slijedeće teme: predstavljanje upita, tipovi podataka, kreiranje izvještaja i primjenu Access-a na WEB-u.

Tečaj obuhvaća sledeće teme

 

Planiranje baze
Zašto koristiti bazu podataka, Koraci u planiranju, Planiranje baze podataka, Utvrđivanje strukture tabele, Relacije između tablica

Rad sa Access-om
Pregled Access prozora, Odabiranje objekta, Kreiranje baze, Kreiranje baze s praznog lista

Rad sa zapisima
Kretanje kroz tabele i zapise, Ploča za prebacivanje, Unošenje zapisa, Korištenje formulara, Pronalaženje zapisa, Postavljanje i ukidanje filtara, Sortiranje zapisa

Rad sa tablicama
Čarobnjak za izradu tabela, Kretanje između okvira objekata, Korištenje različitih tipova podataka, Modificiranje atributa polja, Čarobnjak za šablone unosa podataka, Čarobnjak za pretraživanje, Namještanje primarnog ključa

Rad sa formularima
Čarobnjak za izradu formulara, Prozor formulara i sekcija, Upotreba komandi, Formatiranje atributa (osobina), Umetanje grafika

Organiziranje informacija
Razmatranje povezanosti tabela, Veza “jedan prema više”, Veza “jedan prema jedan”, Primjena referentnog integriteta, Kaskadno ažuriranje i brisanje, Tiskanje objekata baze podataka

Modificiranje tablica
Kreiranje polja za pregled, Kriteriji za provjeru vrijednosti, Postavljanje teksta valjanosti, Modificiranje šablona za unos podataka, Optimiziranje korištenja tipova podataka, Zapisi u podtabelama podataka

Kreiranje formulara
Kreiranje formulara u dizajn prozoru, Modificiranje atributa formulara, Postavljanje dijelova formulara, Modificiranje atributa komandi, Korištenje komande podformulara, Komande za izračunavanje

Predstavljanje upita
Izborni upit više tabela, Modificiranje atributa upisa, Specificiranje kriterija u poljima, Postavljanje spojenih atributa, Određivanje atributa veza, Postavljanje filtara formularom, Optimizacija upita korištenjem indeksa

Tipovi upita
Kreiranje parametarskog upita, Tipovi akcijskih upita, Akcijski upit (dodavač), Akcijski upit (brisanje), Upit suma

Kreiranje izvještaja
Čarobnjak za izvještaje, Kreiranje izvještaja u dizajn prikazu, Formiranje izvještaja iz upita, Promjena veličine naredbi, Modificiranje osobina formata, Pregled i tiskanje izvještaja

Rad sa izvještajima
Korištenje dijelova izvještaja, Modificiranje atributa sekcija, Komandna paleta alata, Izmene artibuta komandi, Ubacivanje slika u izvještaj, Komande za proračun

Import i eksport podataka
Importiranje podataka u tabelu, Eksportiranje zapisa baze, Prevlačenje iz Access-a u Excel, Informacije u obliku grafika, Povezivanje postojećih podataka, Konverzija baza podataka

Primjena na Web-u
Izrada sigurnosne kopije, Sažimanje i popravljanje baze, Kreiranje polaznog obrasca, Stranice za pristup podacima, Mogućnosti grupiranja i sortiranja, Snimanje objekata u HTML, Kreiranje hiper veze

Napredne mogućnosti
Enkripcija i dekripcija baze, Postavljanje lozinke za bazu, Podešavanje Startup opcije, Korištenje dodataka, Jednostavna replikacija, Konstruktor makroa, Pokretanje makroa

Upute za instalaciju

 

Odabrani tečaj možete direktno preuzeti preko stranice sa opisom. Po završenom preuzimanju potrebno je pokrenuti instalacijski program koji će postaviti sve potrebne parametre i kreirati neophodne prečice. Ova verzija sadrži kompletan materijal neophodan za samostalno savladavanje izabranog tečaja. Tečaj možete pokrenuti jednostavnim odabirom odgovarajuće opcije iz Start menija ili prečice s radne površine. Nakon toga će se na ekranu pojaviti program koji omogućuje jednostavan izbor željene lekcije i ostalih elemenata koji čine sam tečaj.

Tečaj možete koristiti u dva režima: demonstracijskom (demo) i normalnom režimu. Upotreba tečaja u normalnom, radnom režimu podrazumijeva prethodnu aktivaciju koju možete pokrenuti odabirom opcije Aktivacija iz uvodnog okvira. Za uspješnu aktivaciju potrebno je dobiti potvrdu od našeg administratora. Po uspješno završenoj aktivaciji tečaj će biti raspoloživ u punom radnom režimu.

100% Povrat novca

Tečaj možete besplatno isprobati u DEMO režimu. Ukoliko ne izvršite aktivaciju u roku od 30 dana, rado ćemo Vam vratiti novac!

Call Now ButtonPozovite odmah
HRK
EUR