VBA

148 kn

Visual Basic for Aplication – VBA je moćan alat za kreiranje korisničkih aplikacija u okviru Office programa.

Preuzimanje

(1) Tečaj je namijenjen za sve verzije WINDOWS-a
(2) Mogućnost istovremenog korištenja na dva računala
Kategorije: ,

Opis

 

Visual Basic for Aplication – VBA je moćan alat za kreiranje korisničkih aplikacija u okviru Office programa. Ovaj tečaj će vam omogućiti da savladate tehnike programiranja u Word-u, Excel-u i Access-u.

Naučit ćete kako se manipulira dokumentima, kreira digitalni potpis, koriste UserForms, ispravljaju greške.

Tečaj obuhvaća sledeće teme

 

Rad sa Word-ovim aplikacijama
Rad sa svojstvom Documents, Rad sa svojstvom Count, Komanda While-Loop, Izbegavanje neprekidne petlje, Brisanje dokumenata, Rad kroz kolekciju, Upotreba Close metode, Upotreba svojstva Name

Korišćenje digitalnog sertifikata
Stepen zaštite makroa, Digitalni sertifikat, Kreiranje digitalnog sertifikata, Kreiranje digitalnog potpisa, Pokretanje potpisanog dokumenta, Metoda Aplications

Rad sa objektima – ActiveDOCUMENTS 
Metoda ActiveDocument Object’s, Grupisanje podataka, Statistički podaci o dokumentu, Formatiranje poruka, Objašnjenje funkcije Format, Primena funkcije Format, Primena funkcije String, Opcija Providing, Komanda Built-In Menu

Rad sa kolekcijom dokumenata
Stavke unutar kolekcije, Kolekcija karaktera, Rad sa kolekcijom reči, Upotreba funkcije More

Rad sa Excel dokumentima
Uvod u VBA za Excel, Pokretanje prvog makro-a, Upotreba makroa u radnoj knjizi, Korišćenje Visual Basic Editor-a, Pregled konstanti, Karakteristike aktivnog lista, Pregled metode ćelija, Pregled While-Wend petlje, Pregled For Next petlje, Pregled Set deklaracije, Pregled If/Then komande, Proračun i dodela

Rad sa korisničkim formama
Veća upotrebljivost makroa, Unos korisničke forme, Promenjiva tipa BOOLEAN, Promena konstanti, Prikazivanje korisničke forme, Kodiranje događaja, Skrivanje korisničke forme, Dodeljivanje vrednosti

Kreiranje novih listova
Unos Chart Form-a, Activate Procedure, Inicijalizacija promenjivih, Sadržaj While-Wend petlje, Pregled Chart Click procedure, Korišćenje Range Metode, Korišćenje With deklaracije, Usmeravanje na originalni list, Dodavanje podprocedure

Ispravljanje grešaka
Pronalaženje grešaka, ListIndex karakteristike, Testiranje Error koda, Pronalaženje grešaka, Zamke za greške, Korišćenje Err objekta, Pravljenje poruka o grešci, If/Then/Else deklaracija, Korišćenje Else mogućnosti, Provera loših podataka, IsNumeric funkcija

Kreiranje i izvršavanje funkcija
VBA Access – uvod, Jednostavne funkcije, Funkcija Message Box, Testiranje funkcije, Makro za pristup funkcijama, Auto Execute makro

Rad sa formama
Otvaranje baze podataka, Kreiranje Event Handler-a, On Load Event Handler, Korišćenje Unload događaja, Sprečavanje događaja, Unload Event Handler

Rad sa kontrolama
Atributi i događaji forme, Događaj sa Textbox-om, Enter događaj, Exit događaj, Order događaj, Pokretanje događaja, Događaji tastera, KeyUp događaj

Promena Access interfejsa
Rad sa menijima, Dodavanje reference, CommandBars objekat, Dodavanje natpisa menijima, Korišćenje Watch prozora, Customize dijalog, Kreiranje Event Handler-a, Korišćenje Object Browser-a, Klasa Internet Explorer

Upute za instalaciju

 

Odabrani tečaj možete direktno preuzeti preko stranice sa opisom. Po završenom preuzimanju potrebno je pokrenuti instalacijski program koji će postaviti sve potrebne parametre i kreirati neophodne prečice. Ova verzija sadrži kompletan materijal neophodan za samostalno savladavanje izabranog tečaja. Tečaj možete pokrenuti jednostavnim odabirom odgovarajuće opcije iz Start menija ili prečice s radne površine. Nakon toga će se na ekranu pojaviti program koji omogućuje jednostavan izbor željene lekcije i ostalih elemenata koji čine sam tečaj.

Tečaj možete koristiti u dva režima: demonstracijskom (demo) i normalnom režimu. Upotreba tečaja u normalnom, radnom režimu podrazumijeva prethodnu aktivaciju koju možete pokrenuti odabirom opcije Aktivacija iz uvodnog okvira. Za uspješnu aktivaciju potrebno je dobiti potvrdu od našeg administratora. Po uspješno završenoj aktivaciji tečaj će biti raspoloživ u punom radnom režimu.

100% Povrat novca

Tečaj možete besplatno isprobati u DEMO režimu. Ukoliko ne izvršite aktivaciju u roku od 30 dana, rado ćemo Vam vratiti novac!

Call Now ButtonPozovite odmah
HRK
EUR